Trash on the beach
Zoals jullie zien staan er dit keer geen foto's van een mooi strand of een foto van het waddengebied, maar vandaag twee foto's van heel veel troep. Zoals zo vaak ben ik ook gisteren naar het strand gefietst. Dit keer met een extra tas en dan niet voor de schelpjes of stukjes hout die ik vaak vind, maar voor alle troep die ik toch steeds vaker op het strand zie liggen. Dit is de vangst van 2 kilometer strand en uurtje wandelen. Het is te triest voor woorden.. Er lag zelfs een fles chloor bij. 
Het maakt me verdrietig om dit te zien, maar heb ik me voorgenomen om het tasje iedere keer
als ik naar het strand ga weer mee te nemen. 
Eigenlijks zou iedereen die naar het strand gaat om te genieten van de natuur een tasje mee
moeten nemen en een paar stukjes plastic op moeten rapen en meenemen.
Het gaat erom dat we toch willen dat ons nageslacht ook nog kan genieten van het strand en de zee..

As you can see there are no pictures of a beautiful beach or a picture of the Wadden Sea today, but two pictures of a lot of trash. As so often, I also cycled to the beach yesterday. 
This time with an extra bag and not for the shells or pieces of wood that I often find, but for all the junk that I see more and more on the beach. This is the catch of 2 kilometers of beach and an hour's walk. It is too sad for words. There was even a bottle of chlorine.
It makes me sad to see this, 
Actually, anyone who goes to the beach to enjoy nature would be carrying a bag
must take and pick up a few pieces of plastic and take them with them.
What matters is that we still want our children to enjoy the beach and the sea..
#nietsdoenisgeenoptie

2 opmerkingen: